John Legend

Strategi pemasaran produk merupakan elemen penting dalam sesuatu perniagaan yang dilakukan secara online. Pemasaran internet yang kian popular menyebabkan ramai yang mula menceburi dan memanfaatkan peluang ini.

  1. wingers08 posted this